Cannonade.eu, Łukasz Bełdowski

Opis szlaku turystycznego koloru niebieskiego im. Ks. St. H. Konarskiego

 Jędrzejów – Złotniki – Żarczyce Duże – Małogoszcz – g. Czubatka – Jedlnica (45,5km.)

 

 

0km – szlak rozpoczyna się przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (Plac Tadeusza Kościuszki)

0,2km – 2km – przechodzimy wzdłuż ulicy 11 Listopada w Jędrzejowie

2km - po przejściu 2km skręcamy w prawo w ul. Wilanowską, po prawej stronie mijamy budynek Nadleśnictwa w Jędrzejowie a następnie z lewej strony Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

2,5km – skręcamy w prawo gdzie droga prowadzi nas do kładki nad drogą ekspresową „S78”

3km – mijamy początek zabudowań miejscowości Wilanów

4km – skręcamy w lewo na końcu miejscowości Wilanów

4,8km – przejście obrzeżami kompleksu leśnego, w którym znajduje się Rezerwat Przyrody „Gaj”

4,8-5km – wędrujemy skrajem lasu, po dojściu do drogi ubitej skręcamy w lewo

6,5km – wychodzimy z lasu, szlak prowadzi nas prosto szeroką drogą przez pola, na horyzoncie widoczne stare obumarłe drzewo ze znakiem szlaku

8,5km – dochodzimy do przysiółku Załącze – Chorzewa gdzie po dojściu do skrzyżowania asfaltowych dróg skręcamy w prawo do miejscowości Chorzewa

9,5km – wychodzimy z miejscowości i podążamy asfaltem w stronę lasu na horyzoncie

12,5km – skręcamy w lewo z głównej leśnej ubitej drogi

13,5km – po przejściu przez łąki i most na rzece Mniszek dochodzimy do tej miejscowości

13,8km – pod koniec zabudowań Mniszka skręcamy w prawo i idziemy skrajem lasu

15km – dochodzimy do przysiółku Dziadówki i skręcamy w prawo wędrując przez miejscowość

15,5km – opuszczamy drogę asfaltową skręcając w lewo w drogę szutrową i kierujemy się do miejscowości Lipnica

17km – dochodzimy do drogi asfaltowej i miejscowości Lipnica

18,2km – dochodzimy do miejscowości Złotniki i skręcamy w prawo między kościołem p.w. Św. Joanny Beretty Moli a zabudowaniami Społecznej Szkole Podstawowej w Złotnikach

19,2km – przechodzimy przez pola do Koloni i skręcamy w prawo na drogę asfaltową

19,3km – przechodzimy drogą asfaltową do skrzyżowania na Wygnanów

20,7km – na końcu zabudowań Wygnanowa przechodzimy w drogę polną

22,1km – dochodzimy do skrzyżowania z kapliczką i drzewem – ostro skręcamy w lewo

22,7km – po dojściu do asfaltu skręcamy w prawo i kierujemy się drogą do miejscowości Żarczyce Duże

23,9km – na skrzyżowaniu w Żarczycach Dużych skręcamy w prawo

24,5km – dochodzimy do skrzyżowania drogi prowadzącej do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej oraz pomnika Ks. St. H. Konarskiego w Żarczycach Dużych

25km – skręcamy w lewo i kierujemy się do ściany lasu

27km – mijamy po lewej stronie młyn „Pierzchnica”

28km – po dotarciu do skrzyżowania dróg ubitych skręcamy w prawo idąc przez Wzgórze Sabjanów

30km – dochodzimy do miejscowości Małogoszcz na Wzgórze Babinek, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego

31km – mijamy Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej w Małogoszczu i idziemy prosto do centrum miasta (ul. Konarskiego)

32km – mijamy po lewej stronie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczu (ul. Warszawska)

32,5km – idąc w kierunku Łopuszna napotkamy drogę asfaltową w kierunku przysiółka Dołki, skręcamy w nią (ul. Pustowojtówny)

34km – przecinamy drogę nr 728

36,5km – dochodzimy do drogi nr 762 i w przysiółku Dołki skręcamy w lewo w kierunku lasu, trawersujemy górę Brogowice (295m. n.p.m.)

37,5km – idziemy wzdłuż Wiernej Rzeki (Łososiny), aż do zbiornika wodnego Zakracze na rzece Łososina (Wierna Rzeka)

38,5km – przecinamy kładkę na rzecze Łososinie (Wierna Rzeka) skręcamy w prawo

39,5km – znajdujemy się na grani góry Czubatka (327m. n.p.m.) - jest to pomnik przyrody nieożywionej chroniący grań skalną o długości 50m

42,3km – po wyjściu z lasu docieramy do przysiółka Kresy gdzie dalej prosto dochodzimy do miejscowości Bolmin

44km – po dojściu do skrzyżowania w Bolminie skręcamy w prawo a następnie idziemy prosto

44,5km – po lewej stronie mijamy kościół parafialny w Bolminie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

44,5km - skręcamy w lewo skos do przysiółka Zagaje (wschodnia część Grzybów Bolmińskich)

45km – mijając zabudowania w przysiółku Zagaje dochodzimy do Jedlnicy

45,5km – koniec szlaku na drodze nr 762 w Jedlnicy (trasa łącząca Kielce z Małogoszczem)

opracował: K. Micorek